Kantata BWV 192

Opis kantaty =>    Powrót do wyboru kantat =>

Nun danket alle Gott


Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch jetzund getan.


Der ewig reiche Gott
Woll uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad
Erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort.


Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im hohen Himmelsthrone,
Dem dreieinigen Gott,
Als der ursprünglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar.
Bogu dziękujcie wszyscy

1. Chór
Bogu dziękujcie więc wszyscy
Sercem, mową i czynami,
Bo wielkie są jego dzieła,
Które jaśnieją nad nami;
On to, który w matki łanie
I kieryśmy dziećmi byli
Tyle już dał nam dobrego
I wciąż daje w każdej chwili.

2. Aria (Duet Sopran/Bas)
Bóg na wieki przebogaty
Serce pełne cnej radości
Raczył dać nam na to życie
I pokój w swojej chojności.
On to łaską niepojętą
Nas przy życiu zachowuje
I od wszelakiej zatraty
Teraz i zawsze ratuje.

3. Chór
Chwała, cześć i uwielbienie
Bogu Ojcu i Synowi
I w niebiańskim majestacie
Obu równemu Duchowi,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Temu, który był i będzie,
Który jest i pozostanie
Teraz, tutaj, zawsze, wszędzie!