Kantata BWV 169

Opis kantaty =>  Powrót do wyboru kantat =>

Gott soll allein mein Herze habenGott soll allein mein Herze haben.
Zwar merk ich an der Welt,
Die ihren Kot unschätzbar hält,
Weil sie so freundlich mit mir tut,
Sie wollte gern allein
Das Liebste meiner Seele sein.
Doch nein; Gott soll allein mein Herze haben:
Ich find in ihm das höchste Gut.
Wir sehen zwar
Auf Erden hier und dar
Ein Bächlein der Zufriedenheit,
Das von des Höchsten Güte quillet;
Gott aber ist der Quell, mit Strömen angefüllet,
Da schöpf ich, was mich allezeit
Kann sattsam und wahrhaftig laben:
Gott soll allein mein Herze haben.

Gott soll allein mein Herze haben,
Ich find in ihm das höchste Gut.
Er liebt mich in der bösen Zeit
Und will mich in der Seligkeit
Mit Gütern seines Hauses laben

Was ist die Liebe Gottes?
Des Geistes Ruh,
Der Sinnen Lustgenieß,
Der Seele Paradies.
Sie schließt die Hölle zu,
Den Himmel aber auf;
Sie ist Elias Wagen,
Da werden wir im Himmel nauf
In Abrahms Schoß getragen.

Stirb in mir,
Welt und alle deine Liebe,
Dass die Brust
Sich auf Erden für und für
In der Liebe Gottes übe;
Stirb in mir,
Hoffart, Reichtum, Augenlust,
Ihr verworfnen Fleischestriebe!

Doch meint es auch dabei
Mit eurem Nächsten treu!
Denn so steht in der Schrift geschrieben:
Du sollst Gott und den Nächsten lieben

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst,
Lass uns empfinden der Liebe Brunst,
Dass wir uns von Herzen einander lieben
Und in Friede auf einem Sinn bleiben.
Kyrie eleis.
Du höchster Tröster in aller Not,
Hilf, daß wir nicht fürchten Schand noch Tod,
Daß in uns die Sinnen nicht verzagen,
Wenn der Feind wird das Leben verklagen.
Kyrieleis!
Bóg jeden serce ma mieć moje

1. Sinfonia
2. Arioso
Bóg jeden serce ma mieć moje.
Że świat, który obrzydliwości
Chce znakiem czynić swej wielkości,
Tak mnie swą mami łaskawością,
Znaczy, że mu się spodobało
Duszą zawładnąć moją całą.
Lecz nie! Bóg jeden serce ma mieć moje,
On jest największą mą radością.
Czasami także i na ziemi
Oczyma widzimy naszemi
Strumyczek boskiej szczęśliwości,
Który wypływa z najwyższego
Boskiego źródła przeczystego.
W jego zanurzam się błogości
I z niego czerpię siły swoje:
Bóg jeden serce ma mieć moje.
3. Aria
Bóg jeden serce ma mieć moje.
On jest największą mą radością.
On mnie pokochał w czas niedoli
I chce mi łaską swojej woli
Mieszkanie znaleźć w domu swoim.
4. Recitativo
Czymże jest Boża miłość?
Ducha spokojem,
Co zmysłom rozkosz daje,
Duszy mej rajem.
Piekielne zamyka podwoje,
I niebios bramy otwiera.
Eliasza jest ona rydwanem,
Co do nieba nas zabiera,
Na spotkanie z Abrahamem.
5. Aria
Twe życie się dla mnie skończyło,
Świecie i świata miłości,
By serce moje
Już tu się ćwiczyło
Na wieki w Bożej miłości.
Twe życie się dla mnie skończyło,
Na cóż bogactwa mi twoje
I rządze cielesnej próżności?
6. Recitativo
Pamiętajcie jeno zawsze
Takoż i o bliźnim waszem!
Nauką jest Pisma świętego:
Boga kochaj i bliźniego.
7. Chorał
Słodka miłości! Bądźże nam łaskawa,
Żeby nas zalała rozkoszy twej lawa,
Byśmy się serdecznie wzajem miłowali,
O pokój i zgodę między nami dbali.
Kyrie elejson.
Pocieszycielu w czas strapienia!
Strach nam odejmij zatracenia,
By zmysły nasze nie zawiodły,
Gdy nam zagrozi wróg nasz podły.
Kyrie elejson!*

* Tekst czwartej zwrotki chorału Marcina Lutra
Nun bitten wir den Heiligen Geist
z roku 1524 nie występuje
w oryginale kantaty BWV 169 Bacha
i dodano go specjalnie dla potrzeb
wykonania 28 lutego 2015 r. w kościele
akademickim św. Anny.