Kantata BWV 29

Wir danken dir,  Gott, wir danken Dir
Wysławiać cię będziem, o Boże, wysławiać cię będziem

Opis kantaty =>  Powrót do wyboru kantat =>

Wir danken dir, Gott, wir danken dirWir danken dir, Gott,
wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.


Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!
Zion ist noch seine Stadt,
Da er seine Wohnung hat,
Da er noch bei unserm Samen
An der Väter Bund gedacht.

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
Sein Schutz, sein Trost und Licht
Beschirmt die Stadt und die Paläste,
Sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
Der Treue, die den Frieden küsst,
Muss für und für
Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
Dem Gott so nah und gnädig ist!

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
Schleuß uns in dein Erbarmen ein!
Segne die, so uns regieren,
Die uns leiten, schützen, führen,
Segne, die gehorsam sein!

Vergiß es ferner nicht, mit deiner Hand
Uns Gutes zu erweisen;
So soll
Dich unsre Stadt und unser Land,
Das deiner Ehre voll,
Mit Opfern und mit Danken preisen,
Und alles Volk soll sagen:
Amen!

Halleluja, Stärk und Macht
Się des Allerhöchsten Namen!

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm tröstlich solln anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden's erlangen,
Glaubn wir aus Herzens Grund.
Wysławiać cię będziem, o Boże, wysławiać cię będziem

1. Sinfonia
2. Coro
Wysławiać cię będziem, o Boże,
wysławiać cię będziem, a ci, któreś wybawił,
będą opowiadać cuda twoje.
(Ps 75, 2, przekład za Biblią Brzeską)
3. Aria
Alleluja, moc i władza
To imiona Najwyższego!
A miastem Jego jest Syjon,
Kędy mieszkać skory ci On.
Raz przymierza zawartego
Aż po dziś dzień On nie zdradza.
4. Recitativo
Dobrze nam jest! Chwała Bogu!
Bóg nam światłem i ostoją,
Otoczy On troską swoją
Miasto i pałace, który
Skrzydłem swoim wzmacnia mury.
On nam wszędy błogosławi,
Wierność, co pokój miłuje,
Niechaj zawsze i w dzień każdy
Sprawiedliwość Jego sławi.
Gdzież lud inny, który zawżdy
Łaską Bóg obdarowuje!
5. Aria
Wspomnij nas w miłości swojej,
Wejrzyj na nas litościwie!
Miej w opiece panujących,
Bronić nas i władać chcących,
I poddanych im cierpliwie!
6. Recitativo
Niech Twa ręka jeno nigdy nie omieszka
Łaski nas napełnić darem.
A zatem, kto
W mieście i kraju tym mieszka,
Na chwałę Twą
Dziękczynną niech składa ofiarę,
A lud cały niechaj powie:
Amen!
7. Aria
Alleluja, moc i władza
Niech będzie Jego imieniem!
8. Choral
Chwała, cześć i uwielbienie
Ojcu, Synu i Duchowi!
Daj nam łaski pomnożenie,
Coś obiecał ją człekowi,
Byśmy zawsze Ci ufali
I wiernie wytrwali w wierze,
Byśmy godnie Cię kochali
Sercem i umysłem szczerze,
Byśmy trwali wciąż przy Tobie,
Pieśnią o to Cię prosimy:
Amen, damy rady sobie,
Jeśli wiary nie stracimy.