Kantata BWV 34

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe
O wieczysty ogniu, o źródło miłości

Opis kantaty =>  Powrót do wyboru kantat =>

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe


O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde die Herzen und weihe się ein.
Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,
Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen.

Herr, unsre Herzen halten dir
Dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
Drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
Hat selbst den größten Ruhm.

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
Die Gott zur Wohnung ausersehn.
Wer kann ein größer Heil erwählen?
Wer kann des Segens Menge zählen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,
Die er mit Heil bewohnt,
So muss er auch den Segen auf się schütten,
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
Das Wort des Segens aus:

Friede über Israel.
Dankt den höchsten Wunderhänden,
Dankt, Gott hat an euch gedacht.
Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede über Israel,
Friede über euch zu senden.
O wieczysty ogniu, o źródło miłości

1. Coro
O wieczysty ogniu, o źródło miłości,
Niech Twój święty płomień serca nam rozpali.
Niechaj je ogarnie Twój niebiański pożar,
Byśmy Twą, Najwyższy, świątynią się stali,
A w duszach niech zawsze gości łaska Boża.
2. Recitativo
Serca nasze głoszą wszędzie
Twych zbawiennych słów orędzie:
Ty człowieka nie zostawisz,
Niech Cię serce moje sławi
I gościnę Ci wyprawi.
Niech się łaski Twojej, Panie,
Serce moje domem stanie.
3. Aria
Chwała wam, dusze wybrane
Bogu na mieszkanie dane.
Któż zbawienie dać mi może?
Któż Twe łaski zliczy, Boże,
Które są nam darowane?
4. Recitativo
Kiedy Bóg sobie obierze
Duszę, żeby w niej zamieszkać
Łaską ją obdarzyć szczerze
I świętością nie omieszka.
Gdy mu dom w swej duszy sprawisz
Tak ci będzie błogosławił:
5. Coro
Pokój synom Izraela.
Złóżcie dzięki sprawcy cudów,
Bogu, co o was pamięta.
Łaski jego moc jest święta,
Pokój synom Izraela,
Pokój dla całego ludu.