Jedna kantata tygodniowo…

7 lutego roku 1723 Johann Sebastian Bach przystąpił do konkursu na stanowisko kantora kościoła św. Tomasza w Lipsku, które pozostawało nieobsadzone od śmierci Johanna Kuhnaua 5 czerwca roku 1722. Wysokiej Radzie Lipska i dostojnikom lokalnego kościoła przedstawił partytury i głosy wykonawcze dwóch kantat: Jesus nahm zu sich die Zwölfe BWV 22 i Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 [więcej]


Omówienia kantat: (©) dr hab. Szymon Paczkowski (Instytut Muzykologii UW).
Tłumaczenia kantat: (©) dr Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki UW).

Użyte cytaty biblijne przytoczone za Biblią Gdańską.

KANTATY

Kantata BWV 4
Christ lag in Todesbanden
Chrystus w więzach śmierci leżał
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 11
Lobet Gott in seinen Reichen
Chwalcie Boga w mocy Jego
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 17
Wer Dank opfert, der preiset mich
Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 29
Wir danken dir, Gott, wir danken dir
Wysławiać cię będziem, o Boże, wysławiać cię będziem
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 34
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe
O wieczysty ogniu, o źródło miłości
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 35
Geist und Seele wird verwirret
Duch i umysł się mieszają
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 36
Schwingt freudig euch empor
Radośnie wzlatujcie ku gwiazdom wyniosłym
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 41
Jesu, nun sei gepreiset
Jezu, bądź pochwalony
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 42
Am Abend aber desselbigen Sabbats
A gdy był wieczór dnia onego pierwszego po sabacie
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 44
Sie werden euch in den Bann tun
Wyłączać was będą z bóżnic
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 45
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
Oznajmił ci Pan człowiecze, co jest dobrego
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 46
Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei
Obaczcie a oglądajcie, jeźli jest boleść
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 51
Jauchzet Gott in allen Landen!
Wysławiajcie Boga po kraj świata
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 54
Widerstehe doch der Sünde
Odpór musisz dać grzechowi
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 55
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht
Jam człowiek biedny w więzach nieprawości
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 56
Ich will den Kreuzstab gerne tragen
Chcę drzewo krzyża nieść na barkach swoich
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 57
Selig ist der Mann
Błogosławiony mąż
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 58
Ach Gott, wie manches Herzeleid
Boże mój, cierpi me serce
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 61
Nun komm, der Heiden Heiland I
Przyjdźże, Zbawicielu pogan I
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 72
Alles nur nach Gottes Willen
Wszystko podług Bożej woli
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 76
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Niebiosa opowiadają chwałę Bożą
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 80
Ein feste Burg ist unser Gott
Twierdzą warowną jest nasz Bóg
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 82
Ich habe genug
Dosyć już
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 93
Wer nur den lieben Gott lässt walten
Kto w Boga pomocnej dłoni
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 118b
O Jesu Christ, meins Lebens Licht
O Jezu Chryste, światłości żywota
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 120
Gott, man lobet dich in der Stille
Boże, w ciszy wielbić Cię trzeba
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 132
Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!
Drogi gotujcie i gościńce wszystkie!
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 138
Warum betrübst du dich, mein Herz?
Czemu się trapisz, serce moje?
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 142
Uns ist ein Kind geboren
Dziecię się nam narodziło
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 153
Schau, lieber Gott, wie meine Feind
Wejrzyj, mój Boże, jak moi wrogowie
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 158
Der Friede sei mit dir
Pokój niechaj będzie z tobą
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 165
O heilges Geist- und Wasserbad
Święty zdroju wód i ducha
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 167
Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
Niech ludzie oddadzą cześć Bożej miłości
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 169
Gott soll allein mein Herze haben
Bóg jeden serce ma mieć moje
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 170
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust
Błogi spokoju, rozkoszy mej duszy
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 191
Gloria in excelsis Deo
Tekst łaciński
Omówienie kantaty
Kantata BWV 192
Nun danket alle Gott
Bogu dziękujcie wszyscy
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 196
Der Herr denket an uns
Pan będzie pamiętał na nas
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
Kantata BWV 199
Mein Herze schwimmt im Blut
Serce spływa mi od krwi
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty

INNE UTWORY

BWV 1083
Tilge, Höchster, meine Sünden
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty
BWV 1127
Alles mit Gott und nichts ohn' Ihn
Z Bogiem wraz wszystko, a nic mimo Niego
Tekst niemiecki i polski
Omówienie kantaty

- w przygotowaniu