Kantata BWV 142

Opis kantaty =>    Powrót do wyboru kantat =>

Uns ist ein Kind geboren
Uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben.
 

Dein Geburtstag ist erschienen,
so erfordert meine Pflicht,
dich, mein Jesu zu bedienen.
Doch, ich Armer weiß gar nicht,
was ich suche, was ich finde,
welches dir zum Angebinde
als ein heilig Opfer trügt (taugt),
dich, o großer Gott, vergnügt.


Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede,
und will ihn hoch ehren mit Dank.


Jesu, dir sei Preis gesungen,
Jesu, dir sei Ehr' und Ruhm!
Denn das Los ist mir in allen
auf das Lieblichste gefallen,
du, du bist mein Eigentum.


Immanuell! Du wollest dir gefallen lassen,
daß dich mein Geist und Glaube kann umlassen;
kann ich die Freude gleich so herzlich nicht entdecken,
die dein Geburtstag will erwecken,
wird doch mein schwaches Lallen
dir durch Lob und Preis gefallen.


Jesu, dir sei Preis gesungen,
denn ich bin durch dich erlöst,
Nichts betrübet das Gemüte,
da mein Herz durch deine Güte
überschwenglich wird getröst't.


Alleluja, Alleluia, gelobet sei Gott,
singen wir aus unsres Herzen Grunde,
denn Gott hat heut’
gemacht solch Freud’
der wir vergessen soll'n
zu keiner Stunde.

Dziecię się nam narodziło
 
1. Concerto

2. Coro  
Dziecię się nam narodził,
Syn nam oto dany jest.      

3. Aria
Przyszło Twoje narodzenie,
Jest więc powinnością moją
Dać Ci godne ugoszczenie.
Lecz ja biedny nie wiem wcale,
Czego szukać, by na miarę
Twej wielkości było darem,
Co Ci zanieść mam w ofierze,
By Ci radość sprawić szczerze.      

4. Coro
Tedy będę chwalił imię Boże pieśnią,
a będę je wielbił z dziękczynieniem. (Ps 69, 31)

5. Aria
Jezu, śpiewam Cię wysławiam,
Tobie niosę cześć i chwałę!
Bo mnie spotkał los szczęśliwy,
Jako żeś jest dobrotliwy,
W Tobie są me dobra całe.

6. Recitativo
Pozwól bym, Emanuelu drogi,
Z wiarą przyjął Cię w me progi.
Jeślim nawet nie jest godzien
Radość głosić z Twych narodzin,
Niechaj moje marne trele
Cześć Ci niosą i wesele.

7. Aria
Jezu, niech Cię pieśń ma chwali,
Boś mą duszę zbawić chciał,
Niech nie mąci nic radości,
Boś dzięki swojej miłości
Wielką mi pociechę dał.

8. Choral
Alleluja! Alleluja! Niech wysławion będzie Bóg,
Z głębi serca tak śpiewamy,
Bo dzisiaj Bóg wielką
Dał radość nam wszelką,
O której pamiętać
Po kres życia mamy.