Kantata BWV 11

Opis kantaty =>  Powrót do wyboru kantat =>

Lobet Gott in seinen Reichen


Lobet Gott in seinen Reichen,
Preiset ihn in seinen Ehren,
Rühmet ihn in seiner Pracht;
Sucht sein Lob recht zu vergleichen,
Wenn ihr mit gesamten Chören
Ihm ein Lied zu Ehren macht!Der Herr Jesus hub seine Hände auf und segnete
seine Jünger, und es geschah, da er sie segnete,
schied er von ihnen.


Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
Ach, ist denn schon die Stunde da,
Da wir dich von uns lassen sollen?
Ach, siehe, wie die heißen Tränen
Von unsern blassen Wangen rollen,
Wie wir uns nach dir sehnen,
Wie uns fast aller Trost gebricht.
Ach, weiche doch noch nicht!


Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben,
Ach, fliehe nicht so bald von mir!
Dein Abschied und dein frühes Scheiden
Bringt mir das allergrößte Leiden,
Ach ja, so bleibe doch noch hier;
Sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.


Und ward aufgehaben zusehends und fuhr
auf den Himmel, eine Wolke nahm ihn weg
vor ihren Augen, und er sitzet zur rechten Hand Gottes.


Nun lieget alles unter dir,
Dich selbst nur ausgenommen;
Die Engel müssen für und für
Dir aufzuwarten kommen.
Die Fürsten stehn auch auf der Bahn
Und sind dir willig untertan;
Luft, Wasser, Feuer, Erden
Muss dir zu Dienste werden.


Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmels Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen den Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt den Himmel fahren.


Ach ja! so komme bald zurück:
Tilg einst mein trauriges Gebärden,
Sonst wird mir jeder Augenblick
Verhaßt und Jahren ähnlich werden.Sie aber beteten ihn an, wandten um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißet der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbater-Weg davon, und sie kehreten wieder gen Jerusalem mit großer Freude.Jesu, deine Gnadenblicke
Kann ich doch beständig sehn.
Deine Liebe bleibt zurücke,
Dass ich mich hier in der Zeit
An der künftgen Herrlichkeit
Schon voraus im Geist erquicke,
Wenn wir einst dort vor dir stehn.


Wenn soll es doch geschehen,
Wenn kömmt die liebe Zeit,
Dass ich ihn werde sehen,
In seiner Herrlichkeit?
Du Tag, wenn wirst du sein,
Dass wir den Heiland grüßen,
Dass wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!

Chwalcie Boga w mocy Jego

1. Chór
Chwalcie Boga w mocy Jego,
Czcijcie w Jego majestacie,
Wzniosłość Jego wysławiajcie!
Hymnu szukajcie dobrego,
I w podniosłej kantacie
Chwałę Jemu oddajcie!


2. Recytatyw
A podniósłszy ręce swoje błogosławił im.
I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi. (Łk 24, 50-51)

3. Recytatyw
Jezu, czy już nam cię żegnać trzeba?
Ach, czy wracasz już do nieba
I rozstania pora przyszła?
Wejrzeć chciej na łez tych zdroje,
Co nam płyną po policzkach,
Bo już tęsknią dzieci Twoje,
A któż zdoła je pocieszyć?
Ach, czy musisz się tak speszyć?

4. Aria
Ach, nie odchodź, życie drogie,
Nie zostawiaj mnie samego!
Bo odejście Twoje prędkie
Zsyła na mnie troski wielkie.
Zostań więc wśród ludu swego,
Bo cierpią dzieci niebogie.

5. Recytatyw
Gdy oni patrzali, w górę podniesiony jest,
a obłok wziął go od oczów ich i zasiadł po prawicy Boga.
(Dz 1, 9, Mk 16, 19)

6. Chorał
Wszystko masz już pod stopami,
Tylkoś sam wyniesion jest,
Aniołowie zastępami
Czynią powitania gest.
Książęta na drodze Twojej
Okażą poddaństwo swoje,
A moce czterech żywiołów
Będą służyć Ci pospołu.

7a. Recytatyw
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. (Dz 1, 10-11)

7b.
Takoż przybądź wnet i zmień
W radość moje utrapienie,
Bo inaczej każdy dzień
Będzie mi uciemiężeniem.

7c. Recytatyw
Ewangelista
Tedy oni oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do Jeruzalemu od góry, którą zowią oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, mając drogi przez jeden sabat i wrócili się do Jeruzalemu z radością wielką.
(Dz 1, 12, Łk, 24, 52-53)

8. Aria
Jezu, Twej łaski wejrzenie
Patrzy na mnie cały czas.
Miłość Twa jest wspomożeniem,
Bym zawczasu tu na ziemi
Cieszył się dobrami temi,
Co są duszy ukojeniem,
Gdy przed tron Swój wzywasz nas.

9. Chorał
Kiedyż ten czas nastanie,
Co go wyglądam stale,
Że znowu obcowanie
Będziemy mieć z Nim w chwale?
Kiedy nadejdzie ta pora,
Byśmy Zbawcę witali,
Byśmy Go ucałowali?
Dusza ma czekać nieskora!