Kantata BWV 41

Opis kantaty =>  Powrót do wyboru kantat =>

Jesu, nun sei gepreiset

Jesu, nun sei gepreiset
Zu diesem neuen Jahr
Für dein Güt, uns beweiset
In aller Not und G'fahr,
Dass wir haben erlebet
Die neu fröhliche Zeit,
Die voller Gnaden schwebet
Und ewger Seligkeit;
Dass wir in guter Stille
Das alt Jahr habn erfüllet.
Wir wolln uns dir ergeben
Itzund und immerdar,
Behüte Leib, Seel und Leben
Hinfort durchs ganze Jahr!


Lass uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen,
Damit das Ende so wie dessen Anfang sei.
Es stehe deine Hand uns bei,
Dass künftig bei des Jahres Schluss
Wir bei des Segens Überfluss
Wie itzt ein Halleluja singen.


Ach! deine Hand, dein Segen muss allein
Das A und O, der Anfang und das Ende sein.
Das Leben trägest du in deiner Hand,
Und unsre Tage sind bei dir geschrieben;
Dein Auge steht auf Stadt und Land;
Du zählest unser Wohl und kennest unser Leiden,
Ach! gib von beiden,
Was deine Weisheit will, worzu dich dein Erbarmen angetrieben.


Woferne du den edlen Frieden
Vor unsern Leib und Stand beschieden,
So lass der Seele doch dein selig machend Wort.
Wenn uns dies Heil begegnet,
So sind wir hier gesegnet
Und Auserwählte dort!


Doch weil der Feind bei Tag und Nacht
Zu unserm Schaden wacht
Und unsre Ruhe will verstören,
So wollest du, o Herze Gott, erhören,
Wenn wir in heiliger Gemeine beten:
Den Satan unter unsre Füße treten.
So bleiben wir zu deinem Ruhm
Dein auserwähltes Eigentum
Und können auch nach Kreuz und Leiden
Zur Herrlichkeit von hinnen scheiden.


Dein ist allein die Ehre,
Dein ist allein der Ruhm;
Geduld im Kreuz uns lehre,
Regier all unser Tun,
Bis wir fröhlich abscheiden
Ins ewig Himmelreich,
Zu wahrem Fried und Freude,
Den Heilgen Gottes gleich.
Indes machs mit uns allen
Nach deinem Wohlgefallen:
Solchs singet heut ohn Scherzen
Die christgläubige Schar
Und wünscht mit Mund und Herzen
Ein seligs neues Jahr.
Jezu, bądź pochwalony

1. Chór
Jezu, bądź pochwalony,
Kiedy nastaje rok,
Bo z każdej nas wspierasz strony,
Gdy groźny otacza nas mrok,
Byśmy dobrze przeżyli
Ten nowy radosny czas,
Ku łasce się Twojej zbliżyli,
Co wieczną radością jest w nas.
Z Tobą żeśmy wraz krok w krok
Przeszli przez ten stary rok.
Tobie oddać więc się chcemy
Teraz i w całej wieczności,
Z duszą i ciały swojemi
Na Nowy Rok Twej szczodrości!

2. Aria
Daj nam, o wielki Boże, tak przez ten nowy rok przejść,
Żeby do końca pozostał, jakim go dzisiaj witamy.
Niech Twa dłoń czuwa nad nami,
Byśmy po kres roku tego Pełni błogosławieństwa
Twego Pieśnią sławili Twą cześć.

3. Recytatyw
Panie! Dłoń Twoja i błogosławieństwo
To alfa i omega, i koniec i pierwszeństwo.
Dłoń Twoja trzyma całe nasze życie,
I dni u Ciebie nasze zapisane.
Oczy, co na wieś i miasto patrzycie,
Policzcie dobro i cierpienia nasze.
Z jednego i drugiego dajże,
Co przez Twą mądrość i litość wskazane.

4. Aria
Jeśliś mi pokój szlachetny przeznaczył
Ciało nim moje i duszę naznaczył,
To skieruj do mnie swoje słowo zbawcze.
Gdyśmy zostali zbawieni
Tuśmy są błogosławieni,
A tam wybrani na zawsze!

5. Recytatyw
Ponieważ jednak wróg nasz w dzień i w nocy
Otwarte zawsze ma swe wstrętne oczy
I chce odebrać nam nasz spokój błogi,
Zechciej wysłuchać nas, Ojcze nasz drogi,
Gdy modły wznosim w naszym świętym zborze,
Byś szatana zdeptał, wszechmogąsy Boże.
Opromienieni wielką Twą sławnością
Twoją będziemy wybraną własnością
I nawet jeśli ześlesz nam cierpienie,
To w chwale przyszłej jest dla nas zbawienie.

6. Chorał
Tobie jedynemu chwała,
Tobie jednemu sławienie.
Krzyż to nasza mądrość cała,
Więc prowadź nas swoim ramieniem,
Aż z radością odejdziemy
Do Twego królestwa w niebie,
Gdzie pokój wieczny znajdziemy,
Świętych mając obok siebie.
Niech się toczy los każdego
Podług umyślenia Twego.
To dziś śpiewa bez strapienia
Cała chrześcijańska brać,
Z serca składając życzenia,
Byś rok dobry chciał nam dać.