Kantata BWV 51

Opis kantaty =>    Powrót do wyboru kantat =>

Jauchzet Gott in allen Landen!


Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen,
Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
Dass er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.


Wir beten zu dem Tempel an,
Da Gottes Ehre wohnet,
Da dessen Treu,
So täglich neu,
Mit lauter Segen lohnet.
Wir preisen, was er an uns hat getan.
Muss gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen,
So kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.


Höchster, mache deine Güte
Ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu
Auch ein dankbares Gemüte
Durch ein frommes Leben weisen,
Dass wir deine Kinder heißen.


Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich uns lass'n auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass uns'r Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werdn's erlangen,
Glaub'n wir aus Herzensgrund.

Alleluja!

Wysławiajcie Boga po kraj świata

1. Aria
Wysławiajcie Boga po sam świata kraj!
Wszystkie stworzenie
Od nieba po ziemię
Wielbij chwałę jego i pokłon mu daj!
I my też Bogu naszemu
Ofiarę zanieśmy,
Bo ludowi grzesznemu
Zbawienie obwieścił.

2. Recytatyw
Modły niesiem ku niebiosom,
Kędy Bóg mieszkanie ma,
Bo wiernym mu
On dzień po dniu
Łaskę wszelaką da.
Za dary te niechaj dzięki się wzniosą.
I choć ułomne słowa me tych cudów nie opiszą,
To nawet i niegodne te niech ucho jego cieszą.

3. Aria
O Najwyższy, łaski swe
Dać nam racz po stokroć!
Iżby wielką Jego dobroć
Czciły wątłe myśli me,
Byśmy życiem zaświadczyli,
Żeśmy dziećmi Jego byli.

4. Chorał
Bogu Ojcu bądź więc chwała
Z Nim Synowi i Duchowi!
Więcej niźli obiecała
Łaska Jego da człekowi.
Byśmy ufność w Nim składali
I Mu zawierzyli wszystko
Na Nim byśmy się wspierali
W myślach, czynach, w sercu blisko
Byśmy zawsze trwali przy Nim,
Za to wznieśmy teraz śpiew.
Nic bez Niego nie uczynim,
Lecz on wiary dał nam zew.

Alleluja!