Kantata BWV 61

Opis kantaty =>    Powrót do wyboru kantat =>

Nun komm, der Heiden Heiland I

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.Der Heiland ist gekommen,
Hat unser armes Fleisch und Blut
An sich genommen
Und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
Was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht
Noch täglich an den Deinen?
Du kömmst und lässt dein Licht
Mit vollem Segen scheinen.


Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
Und gib ein selig neues Jahr!
Befördre deines Namens Ehre,
Erhalte die gesunde Lehre
Und segne Kanzel und Altar!Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,
Will er mich doch nicht verschmähn,
Seine Lust an mir zu sehn,
Dass ich seine Wohnung werde.
O wie selig werd ich sein!


Amen, amen!
Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange!
Deiner wart ich mit Verlangen.
Przyjdźże, Zbawicielu pogan I

1.
Przyjdźże, Zbawicielu pogan,
Jako syn dziewicy nam dan,
Niech świat odda pokłon Tobie,
Który leżysz w marnym żłobie.

2.
Narodził się nam dziś Zbawiciel
Ludzkiego rodu na tej marnej ziemi
Boski Odkupiciel,
By nas uczynić znów dziećmi swojemi.
O wiekuista Mocy,
Ileż to nam dałaś tamtej świętej nocy?
Ileż to i dzisiaj stale
Zsyłasz na swe sługi?
Zstępujesz w Boskiej chwale
Niosąc łask swych strugi.

3. Aria
Przybądź dziś, o Jezu, do swego Kościoła
I błogosław obficie na ten Nowy Rok!
Na większą chwałę Twojego imienia
I dla prawdziwej wiary w świecie utwierdzenia
Niech ołtarz i ambona skruszą grzechu mrok!


4. Recytatyw
Przychodzę oto i do drzwi kołączę. Kto głosu mego usłucha i drzwi otworzy przede mną, z tym do stołu siądę i wieczerzać będę, a on ze mną.


5. Aria
Otwieram dziś, Jezu
Przed Tobą me serce.
Że się w proch obrócę, wiesz,
Lecz mnie nigdy nie porzucisz,
Niepomny mych ziemskich chuci
W sercu mym zamieszkać chcesz.
Więc uświęcon będę wielce!

6.
Amen, amen!
Przyjdź, klejnocie chwały, a długo nie zwlekaj!
Człek, radości głodzien, na Ciebie tu czeka.