Kantata BWV 80

Opis kantaty =>   Powrót do wyboru kantat =>

Ein feste Burg ist unser Gott


Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.


Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.
Wer bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt im Geiste für und für.
Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herre Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.


Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt, und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Lass nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde!
Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!
Treib Welt und Satan aus
Und lass dein Bild in mir erneuert prangen!
Weg, schnöder Sündengraus!


Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollten uns verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht',
Ein Wörtlein kann ihn fällen.


So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
O Seele, fest
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,
Ja, dass sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind gezwungen auszufahren,
Dein Heiland bleibt dein Hort!
Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen,
Doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt.


Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein' Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Lass fahren dahin,
Sie habens kein' Gewinn;
Das Reich muss uns doch bleiben.
Twierdzą warowną jest nasz Bóg

1. Chorał
Twierdzą warowną jest nasz Bóg,
Orężem on i tarczą.
Wybawi nas od wszystkich trwóg,
Którymi człek obarczon.
A wróg nasz stary, bies ten zły,
Co nie na żarty szczerzy kły,
Przebiegły i potężny wój
W nikczemność zbrojny rusza w bój.
Równych on nie zna sobie.

2. Aria i chorał
Wszystko, co z Boga jest zrodzone,
Zwycięstwem będzie uwieńczone.
Nic tu nie wskóra ludzki stan,
Wróg nas obróci w pył,
Lecz walczy za nas wielki Pan –
Od Boga dan nam był.
Kto we krwi Chrysta zanurzony,
W duchu ten już zwyciężył był,
Bo w chrzście Mu jest on zawierzony.
Pytasz się tedy, skąd go znam?
Jezus to Chrystus, on to sam,
Co Panem jest zastępów,
Bogiem jedynym z firmamentów.
On się go nie ulęknie.
Wszystko, co z Boga jest zrodzone,
Zwycięstwem będzie uwieńczone.

3. Recytatyw
Wspomnij przeto
Boże dziecię, miłość tę niezmierną,
Przez którą Jezus dla ciebie
Krew swoją przelał cenną,
Byś walczyć mógł niepomny siebie
Przeciw zastępom Złego
I grzesznym wszem zakusom
Sił mrocznych tego świata!
Nie pozwól, by w twej duszy
Szatan się z tobą zbratał!
I pilnuj też, byś serca swego
Co niebem Boskim jest na ziemi
W pustynię głuchą nie zamienił!
Boleśnie tedy żałuj więc zmazy grzechu każdego,
Iżbyś z Chrystusa duchem mógł na zawsze jednym być!

4. Aria
Wejdź przeto do serca mego
Panie Jezu, ma radości!
Przegoń świat i ducha złego,
Niech Twój obraz w nim zagości!
Precz! pokuso Wszetecznego!

5. Chorał
Toż gdyby nawet diabłów moc
Żywcem nas pożreć chciała,
Nie straszna nam piekielna noc,
Nic przeciw nam nie zdziała.
Bo książę ziemskich krajów tych,
Ognia zamiarów pełen złych
Uczynić nic nie może,
Boś go poskromił, Boże.
Twe słowo go zniszczyło.

6. Recytatyw
Duszo ty moja! Stańże tam,
Gdzie Chrystus już proporce swe
Zbroczone krwią aliści!
I wierz głęboko, że twój wódz cię nigdy nie opuści
I przez zwycięstwo swoje
Koronę włożyć na twe skronie chce!
Do boju przystąp więc srogiego!
Boże rozkazy tylko już
Spełniać ci trza w pokorze,
A ujrzysz rychło, że twój wróg nic zdziałać już nie może.
Zbawiciel Twój ratunkiem jest,
On twym schronieniem pośród burz!

7. Duet
Zaiste są błogosławieni ci, co słowem chwalą Boga,
Po stokroć bardziej serce te, co Go przyjęło z wiarą!
Niezwyciężonym ono jest, każdego zniszczy wroga,
Korona zwieńczy jego trud ponad śmiertelną marą

8. Chorał
Słowo to przez nich niewzruszone,
Na nic ich czcze zamiary,
Bo nam jest ono zawierzone,
Ducha nam niosąc dary.
Nawet gdy ciało by zabrali
I dobre imię pokalali,
Nic im to nie da przecie,
Trapić się nie będziecie,
Bo nam Królestwo dane.