Bach-unfinishedfugueSeminarium Bachowskie UW to cykl wydarzeń popularnonaukowych, przewidzianych na rok akademicki 2014-2015. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o muzyce, historii, kulturze w ich wzajemnych relacjach na przykładzie twórczości jednego z największych geniuszy w historii ludzkości – Johanna Sebastiana Bacha. Cykl jest także popularnonaukowym dopełnieniem programu koncertowego „BACH 200 UW – 200 kantat Bacha na 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wydarzenia seminarium Bachowskiego UW skierowane są do szerokiej publiczności. Szczególną grupą docelową jest młodzież akademicka i licealna. Cykl składa się z otwartych wykładów i lekcji publicznych, prowadzonych przez polskie i światowe autorytety w dziedzinie badań nad muzyką i życiem Jana Sebastiana Bacha. Towarzyszą im koncerty w wykonaniu wybitnych polskich artystów.

Cykl „Seminarium Bachowskie” realizowany jest dzięki dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działania upowszechniające naukę.

Projekt ma charakter pilotażowy – planowane są rozszerzone edycje w kolejnych latach.