Kantata BWV 4

Opis kantaty =>      Powrót do wyboru kantat =>

Christ lag in Todesbanden


Christ lag in Todesbanden
Für unsre Sünd gegeben,
Er ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben;
Des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
Und singen halleluja,
Halleluja!


Den Tod niemand zwingen kunnt
Bei allen Menschenkindern,
Das macht' alles unsre Sünd,
Kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
Und nahm über uns Gewalt,
Hielt uns in seinem Reich gefangen.
Halleluja!


Jesus Christus, Gottes Sohn,
An unser Statt ist kommen
Und hat die Sünde weggetan,
Damit dem Tod genommen
All sein Recht und sein Gewalt,
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt,
Den Stach'l hat er verloren.
Halleluja!


Es war ein wunderlicher Krieg,
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben behielt den Sieg,
Es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündigt das,
Wie ein Tod den andern fraß,
Ein Spott aus dem Tod ist worden.
Halleluja!


Hier ist das rechte Osterlamm,
Davon Gott hat geboten,
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm
In heißer Lieb gebraten,
Das Blut zeichnet unsre Tür,
Das hält der Glaub dem Tode für,
Der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Halleluja!


So feiern wir das hohe Fest
Mit Herzensfreud und Wonne,
Das uns der Herre scheinen lässt,
Er ist selber die Sonne,
Der durch seiner Gnade Glanz
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Sünden Nacht ist verschwunden.
Halleluja!


Wir essen und leben wohl
In rechten Osterfladen,
Der alte Sauerteig nicht soll
Sein bei dem Wort der Gnaden,
Christus will die Koste sein
Und speisen die Seel allein,
Der Glaub will keins andern leben.
Halleluja!

Chrystus w więzach śmierci leżał

2. Coro
Chrystus w więzach śmierci leżał
Na ofiarę za grzech dan,
Lecz zmartwychwstał, jak powiedział,
Nowe przyniósł życie nam;
Przeto trzeba nam świętować,
Bogu chwałę nieść, dziękować
I śpiewać Alleluja,
Alleluja!

3. Versus 2
Śmierci pokonać nie zdoła
Żaden człek własenemi czyny,
Bo nasz grzech o pomstę woła,
Nikt nie ostał się bez winy.
Za grzech śmiercią pokarani,
Całkiem jej na pastwę dani,
W jej okowach był nasz los.
Alleluja!

4. Versus 3
Jezus Chrystus, Boży Syn,
Przyszedł za nas spłacić dług.
Grzechy zmył cierpieniem swym,
Przez co śmierci zabrać mógł
Wszelką władzę tu nad nami,
Teraz jeno kształtem mami,
Ale pazur utraciła.
Alleluja!

5. Coro Versus 4
Przedziwna wojna to była,
W której śmierć się z życiem starła,
Szala życia przeważyła,
Śmierć się mu już nie wydarła.
Pismo głosi i prawda to szczera,
Jak jedna śmierć drugą pożera.
Na pośmiewisko śmierć dana.
Alleluja!

6. Versus 5
Oto Baranek od Boga
Na Paschę nam naznaczony,
Na długi pień krzyża nanizan
W miłości ogniu pieczony,
Krew dżwi nasze naznaczyła,
Wiara śmierci wejść wzbroniła.
Dusiciel nam już nie straszny.
Alleluja!

7. Versus 6
I takoż to Święto obchodzim
Z rozkoszną w sercu radością,
Jak blask, co od Boga pochodzi,
Który jest słońca jasnością,
A w łaski jego promieniach
Serce się całkiem przemienia.
Minęła już grzechu noc.
Alleluja!

8. Versus 7
Więdz jedzmy, dzień chwaląc zawczasu
Chleb przaśny aż do sytości,
By resztek starego zakwasu
Nie mieszać do słów łaskawości,
Chrystus chce być naszym chlebem
I duszę nam karmić niebem,
Kto wierzy, nie chce innego.
Alleluja!